понеделник, 9 януари 2017 г.

20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В БЪЛГАРИЯ - редакционна уводна статия


 
 Учреден след рухването на тоталитарната комунистическа власт, той сплоти изявени поети, белетристи и журналисти – изповядващи идеите на БЗНС и в резултат на успешната организационна, издателска и културно-просветна дейност от 11 учредители на 25.І.1997 г. към 25.І.2010 г. членовете на СПЗ са вече 58, които са автори на 250 поетични и белетристични книги …”

                     /Съюз на писателите земеделци-история/, 2010 г., Йордан Борисов – председател на СПЗ/

В протокола на учредителното събрание, по данни на Йордан Борисов, учредители са: Искър Шуманов, Иван Селановски, Петко Огойски – гр. София; Стоян Колдов – с. Лесново, Софийско; Георги Киришев – с. Лозен, Хасковско; Пенко Керемидчиев – гр. Панагюрище; Д-р Иван Цолов – с. Гиген, Плевенско, Васил Калфов – гр. Кюстендил; Йордан Борисов и Боян Стоянов – гр. Враца, Страхил Планинец – Германия. Избрано е следното ръководство: Йордан Борисов – председател; Георги Киришев – зам.председател, Боян Стоянов – организационен секретар; Иван Селановски – касиер, който след една година поема и отговорността като орг.секретар; Искър Шуманов – редактор, Стоян Колдов – председател на Контролно-ревизионната комисия, с членове на същата: Васил Калфов и Пенко Керемидчиев.

“Като член на ПП на БЗНС и учител по литература приветствам създаването на Съюз на писателите-земеделци в България, със седалище гр. София… Сега, след рухването на бившия тоталитарен режим на БКП, издаването на земеделска книжнина е необходимост. Подгответе сборника /става дума за сборник “Детелина”, първи том на който излиза през 2000 г./ и Ви обещавам, че ще направим всичко възможно да бъде отпечатан.”

   /Георги Пинчев, член на ПП на БЗНС, 25.І.1997 г./

“Литературния сборник “Детелина” е необходим на Съюза на писателите-земеделци. В него те ще публикуват своите поетични и белетристични творби, отразяващи борбата и страданията на репресираните земеделци след 9.ІХ.44 г.”

   /Искър Шуманов, гл.редактор на в-к ”Земеделско знаме”, 25.І.1997 г./

ЛЗЗ, ЛЗЗ, брой 1/2017 г.