петък, 15 юли 2022 г.

АТАНАС РАЙКОВ НА 90 ГОДИНИ - биография и стихотворение от Атанас Райков

Поетът-земеделец, николапетковистът Атанас Райков навърши 90 години. Честито! Той е роден в село Тюркмен, Пловдивско. За нелегална антикомунистическа дейност е осъден на 15-се години затвор и от 1952 до излизането си на свобода преминава през затворите в Пловдив, Шумен, София, Пазарджик, Ловеч, в лагера на Белене – остров Персин.

Като молим за извинение за допуснатата грешка в миналия брой на Литературно земеделско знаме, изказваме на г-н Райков най-искрени пожелания за крепко здраве, дълголетие, бодър дух и вдъхновение за ново творчество!

 

АРЕСТУВАНЕ

 

Нощ се спусна в моя роден край –

тъжна, настръхнала и тъмна.

Майка ми в предчувствие ридай… 

Аз при нея няма да осъмна.

 

Вратата с трясък се отвори.

С тел ръждива свързаха ръцете.

Палачът злобно нещо промърмори.

А чух да казва мама със сърцето: !

 

Помни Българията, сине

Помни и бащината къща.

Бориш ли се – няма да загинеш!

Ти при мене вечно ще се връщаш!“

 

                          Атанас Райков

петък, 1 юли 2022 г.

ЩУРЕЦ - стихотворение на Пенко Керемидчиев

Затъжиш ли за песен,

затъжиш ли за мен,

потърси ме в тревата,

в мрака люшнат от мен.

Ще усетиш нивята

как размятат коси

и подемат живота

с песента на щурци.

Славей песен подхваща

бръмва тихо пчела,

ехо в миг ги препраща

към жетварки, стада…

Вечер, щом ме дочуят

екват песни и звън.

С песни стават и лягат…

Колко сладък си, сън!

Утре пак ще са първи

и на път, и на труд.

Ще им пее щурчето,

ще ги люшка във скут…

 

   Пенко Керемидчиев