четвъртък, 7 януари 2021 г.

ЗА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ - 165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ - редакционна статия

 

165 години от рождението на СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

ТАЛАНТЛИВ ПОЕТ, ВИДЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ…

 

   Роден е на 7 януари 1856 г. в гр. Елена и е потомък на стар възрожденски просветен род. Учи в Търново, през 1872 година завършва френския султански лицей в Цариград, а по-късно – право във Франция.

    След 1878 година Стоян Михайловски работи като адвокат и съдия в Свищов, след което става главен секретар на   Министерството на правосъдието.

   Избиран е за депутат в няколко народни събрания.

   Литературното творчеството на Михайловски е многообразно – пише стихове, басни, епиграми, афоризми, драми, публицистика. Измежду най-популярните му книги са: „Сцени от парламентарния живот в България“. 1884, “ Поема на злото“. 1889, 1939, 1943- сатири. „Нашите писачи и газетари“. 1893, „Философически и сатирически сонети“. 1895, „По прекия друм“- бележки и размишления. 1901, „Пробуда и възход“. 1902, „Източни легенди“. 1904, „Днес чук, утре наковалня“. 1905, „От развала към провала“. „Диалогизирани очерки“. 1905 и други.

    Стоян Михайловски изобличава остро недъзите на обществено-политическата действителност у нас след Освобождението.

    Автор е на стихотворението „Кирил и Методий“, което се превръща в училищен химн, след като Панайот Пипков създава музиката за него.

                                                                                                  ЛЗЗ

 

 Предлагаме на нашите читатели една от най-известните негови басни

 Орел и охлюв

          /Басня/

На върха на една липа
Всрeд Стара Планина
Орелът съгледал гадинка нищожна,
Гърбата,
Рогата,
По-мръсна от зъмята,
От дявола по грозна...!
— Какво ли е туй нещо тука?
Извикал Царьт на въздуха;
На естеството,
Животец в една чурупка,
Подвижна кратунка,
Гневът, или смехът на Божеството . . .
Кажи А, виждам, охлюв! . . Игралото
ми, жалко ти творенье,
Как се покачи тъй високо ?
— С пълзенье! —
Извика
Рогатата гадинка.

 

                    Стоян Михайловски