сряда, 19 март 2014 г.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕТО - статия от ВЯРА ДАМЯНОВА


Новите технологии и образованието 

Живеем в нов, все по-технологичен и автоматизиран свят. Информацията си често получаваме виртуално от интернет сайтове, страници и социални мрежи. Общуваме в skype, пишем с приятелите си във facebook, коментираме, осъждаме и се дивим във форумите. Гледаме филми и четем книги виртуално и сме все по-погълнати от “Матрицата”.

Къде остава нашето образование в този модерен 21 век.

Все по-често се застъпва схващането, че образованието трябва да е в крак с новите технологии, всеки ученик трябва да умее да използва компютър, да се правят презентации на уроци, виртуални уроци във виртуални класни стаи, където учителят е заменен от компютъра. Това може би е вълнуващо и модерно, но да се запитаме на какво ни учеха нашите учители хванали тебешир в ръка пред черната дъска. Лично мен ме учеха на морал, честност, родолюбие, патриотизъм, уважение; изграждаха мирогледа ми като човек и личност и бяха хора, на които аз се възхищавах и желаех да подражавам.

Така е било от Средновековието, през Възраждането, като стигнем и до съвременността. Но днес заедно с напредъка на технолигиите изследванията показват, че нашите ученици стават все по-неграмотни, не знаят да си служат с езика си и не спазват книжовните правила за правоговор и правопис. Да не говорим за днешните “ценности” на “чалга културата”, която насажда модел на пошлост и низост, идеал са парите, порокът и изкуствената външност.

Необходим ли е компютърът в нашето време? Да, той е неизменна част от него, но нека не се осланяме на кибер пространството и не заместваме изцяло човещината и хуманността в образованието и човешкото общуване, защото то е незаменимо. В семейството, училището и социалния кръг се формира бъдещето на нашите деца и цялото общество и всички ние  сме длъжници и участници  в него.

    Вяра Дамянова, ЛЗЗ, бр. 2/2014 г.

сряда, 12 март 2014 г.

МИНИСТРИТЕ ТРЯБВА ДА ДАВАТ ОТЧЕТ ПРЕД НАРОДА - статия от д-р РАЙКО ДАСКАЛОВ


Министрите трябва да дават отчет пред народа


 

В миналото министрите се назначаваха и уволняваха само по волята на Фердинанд. По тая причина те се смятаха задължени само неговата воля да изпълняват.

Само пред “всемогъщия господар” те заставаха смирено и покорно. На него отчет за делата си те даваха. За тях народът бе едно безправно, безропотно, безволно и глупаво стадо, което им бе потребно само по избори, за да им прави  “калабалък”. Колкото по смирени и прекривени  на две те стояха пред Фердинанд, толкова горди и самонадеяни те се явяваха,  и то  само по избори, пред народа.

Изтръгнеха ли му гласа чрез лъжи, сладки обещания, измама, заплашвания и чрез бича на полицай, акцизни и горски, те вече не помислеха да се явят пред народа и отчет за делата си  нему да дават.

Това е една истина, която се знае от всички възрастни български граждани, които са имали “щастието” да изпитат котерийното и катастрофално управление на фердинандовите погромаджийски партии.

Земеделският съюз е една народовластническа организация в пълния смисъл на думата, защото тя черпи своите сили изключително от българския народ и от никого другиго.

Министрите на земеделския съюз идат на власт само по волята на народа. Партиите имаха 10 министри, когато в камарата имаха само 2-3 народни представители. Земеделският съюз имаше 3 министри, когато имаше 50 народни избраници, 7 министри, когато имаше 85 депутати и 10, когато имаше болшинство от народните представители в камарата, а именно 110.

Земеделските министри никога не биха били на тия места  без волята на народа. Народът им повери тия постове, народът може да им ги отнеме, щом в изборите не даде занапред доверието си на Земеделския съюз.

         Но ние сме уверени, че българския народ ще подържа винаги Земеделския съюз, защото чрез него той поддържа себе си. Земеделският съюз е народът. Неговите по първи работници са впрегнати да теглят държавната кола. Въпреки трудната и грамадна работа, с която те са натоварени, ние ги виждаме постоянно в контакт с народа, постоянно ходят между него, изслушват желанията му, съобщават делата и проектите си.

Земеделският съюз и неговите впрегнати в държавната кола работници са убедени, че истинско народно управление в България ще има само тогава, когато имаме един буден, съзнателен и  трезвен политически народ, пред когото управниците да се явяват както слугата пред своя господар, за да дават отчет за делата и управлението си. Само чрез постоянното общение между народа и управниците ще се чуят желанията  и делата на едните и другите, ще се подпомогнат и допълнят заедно  и само по такъв начин ще се избегнат грешките, опущенията и престъпленията на миналото.

По тази причина Земеделският съюз заповядва  на всичките свои членове, а най–вече на министрите си: давайте винаги отчет на народа за делата си, живейте с народа , за народа и чрез народа. Работете и кръстосвайте постоянно България надлъж и нашир. Докато вървите из този път, знайте, че аз, Земеделският съюз и народът ще бъдем винаги с вас.

Все по същите причини Върховният съвет на Българския земеделски народен съюз взе резолюция, в която задължава земеделските министри поне три пъти в годината, със специални тренове, на всички по-важни гари да повика народа там и да му докладва за положението на страната  и за всичко онова, което са извършили или намеряват да извършат за в бъдеще. Целият министерски съвет ще се явява значи три пъти в годината на доклад пред народа. Всички министри ще съобщават на струпания по гарите народ в обстойни речи как вървят работите на поверените им министерства, а същевременно ще приемат оплакванията и желанията на населението .За всички по големи въпроси, които са от компетентност на Министерския съвет, ще се състоят веднага министерски съвети и въпросите ще се решават на самото място, тъй да се каже, пред очите на самия народ. По този начин, когато Министерският съвет е на доклад между народа управлението но страната ще се извършва във вътрешността на страната, а не само от София, както това е било в повечето случаи досега.

Ние мислим, че със въвеждането на такава система на управление и доклади пред народа се прокарва един нов принцип в политическия живот на България, който, уверени сме, ще окаже могъщо въздействие върху по-нататъшното управление на страната.

С това ново въздействие се тури  началото, легнало в уставните положения на Земеделския съюз: народът да бъде в постоянно съприкосновение с управниците си, за да знае винаги какво ще вършат  и как вървят работите на страната, за да може и той да вземе  непосредствено участие в управлението на България, да работи за нейното спасение и преуспяване

д-р Райко Даскалов,
в-к „ Земеделско знаме”, бр.5, 26 ноември 1921 г.  , ЛЗЗ бр. 2/2014 г.

ЗАТPУПАН СПОМЕН - стихотвоpение от МАPГАPИТА НЕШКОВА

Затрупан спомен
 
              на с. Долна Бешовица
 
Потръпва оглушала сграда -
църквата заключена със дни.
Дворът - парк е без ограда
и душите ни са руини.
 
Очи затворени не плачат,
навярно търсят бащин бряг,
а партизанин е сеячът
донесъл им библейски бяг.
 
И днес, все още, двор църковен
е гробище на партизани.
С копнеж на скитника бездомен
оплаквам твоите рани ...
 
Мое родно село в планината,
поседнали самотно в здрача -
как да прогоня тъмнината?
За съдбата ти злочеста плача.

Маргарита Нешкова
05.03.2014 г., ЛЗЗ, бp. 2/2014