вторник, 21 януари 2020 г.

ПРЕДИ 30 ГОДИНИ - спомени на Тако Караиванов

ПРЕДИ 30 ГОДИНИ

Възстановяване на дружбите на БЗНС „Никола Петков”


Преди 30 години, на 21 януари 1990 г., в Клуба на културните дейци в гр. Димитровград  се състоя учредителна конференция за възстановяване на БЗНС „Никола Петков”, който беше забранен със закон през 1947 г. Клубът беше препълнен от бивши дейци – земеделци-никола петковисти и симпатизанти. Конференцията се водеше от Иван Стефанов и Марин Гочев. Открита беше от най-възрастния земеделец Ради Точев, който с една много емоционална реч въодушеви аудиторията. Последваха много въпроси и изказвания.
В края на конференцията се избра временно общинско ръководство, със задача да възстанови дружбите на БЗНС „Никола Петков” във всички населени места и в шестте квартала на града.
Благодарение на „Клуба на репресираните”, който беше създаден през 1989 г., дружбите на БЗНС „Никола Петков” бяха възстановени веднага след 15 януари 1990 г., когато беше отменена забраната на БЗНС „Никола Петков”.
Конференцията избра временно общинско ръководство в състав: Иван Стефанов, Марин Гочев, Тако Караиванов, Христо Запрянов, Тончо Настев, Георги Сталев, Митьо Александров, Митьо Димов – Дъгала, Кольо Петков, Куман Бинев и Васил Пеев. Точно Настев беше избран за временен председател.

Тако Караиванов
брой 1/2020