четвъртък, 27 октомври 2022 г.

ДА СИ СПОМНИМ... ПЕТЪР ИЛИЕВ

 ПЕТЪР ИЛИЕВ е роден на 27 октомври 1927 г. в с. Згориград, Врачанско. Произхожда от бедно селско семейство. Висше образование завършва в гр. Свищов – „Стопански и социални науки“. Учредител е на З МС в родното си село, а като член на Областното ръководство на Младежката организация – Враца спомага за учредяването на множество младежки земеделски организации в областта. Тази си активна дейност продължава и след 1944 г., за което получава и своето наказание… След промените членува в БЗНС – Н. Петков и в Съюза на писателите земеделци от самото му учредяване.

СЪБУЖДАНЕ

Насреща гърми водопада
от снежните луди води
и чувствам, как дишат прохлада
планинските здрави гърди. 

Събуждат се сънни горите,
от дългия тягостен сън,
заслушани във висините,
ще звънне ли пролетен звън? 

Раздра се сребристата риза
и тих ясен ден затрептя,
и с радост огърлици наниза
от слънце, мечти и цветя.

                     Петър Илиев брой 4/2022

събота, 1 октомври 2022 г.

ДА СИ СПОМНИМ... ПЕТКО АТАНАСОВ

ПЕТКО АТАНАСОВ е роден на 1 октомври в с. Згалево, Плевенско. Произхожда от средно земеделско семейство. През 1960 г. завършва Ветеринарно-медицинския институт в гр. София.  Двадесет години е хорист в хор “Гусла” - София и е носител на златен медал за школувано пеене. След промените е член на БЗНС – Н. Петков и на Съюза на писателите земеделци в България още от учредяването му.

 

ПОВТОРЕНИЕ

 

Тече реката дълголетна

в своето русло все така.

След зима идва знойно лято,

след скърби идва радостта.

 

Часовникът ритмично чука,

отбройва дните, младостта…

До вчера бяхме дечурлига,

днес пленници на старостта.

 

От семето се ражда плод.

Плодът в утробата си крие семе.

Тъй в цикли всичко се променя -

години и живот, и време…

 

Играят багрите на залеза,

угасват слънчеви лъчи.

За кой ли път това повторно

ще срещат моите очи?

 

            Петко Атанасов

/31.03.1981 г., гр. Сливница/

брой 4/2022