сряда, 15 февруари 2012 г.

АГЛОСИЯ - стихотворение от ПЕТКО ОГОЙСКИ


Прорицател незнаен е сложил
на челото ми страшния знак:
по душа – да съм знатен велможа,
по съдба – да съм жалък бедняк.

Да съм жрец на блюстително слово,
над пороци и козни изкусни,
а обсипан от кал и отрова,
да мълча със заключени устни...

Да съм глас от свещени завети,
да съм сноп от сияйни зори,
а в тълпата на слаби и клети
непрогледна мъгла да ме крий…

И жигосва ме лютата клетва
на челото с фатална дамга,
над която и слънце не светва,
но и мрак не покрива сега...

в-к "Литературно земеделско знаме", бр.1, януари-февруари 2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар