събота, 2 март 2013 г.

РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ИНТЕЛИГЕНТНИЯ И ПРОСТИЯ ЧОВЕК - статия от АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИИнтелигентните хора са мозъка на дадено общество, те са това за народа, което е каймакът за млякото, което е солта за ястието.
Народ без интелигенция е мъртвешки народ. Колкото по-интелигентен е един човек, толкоз повече е самопожертвователен.
Само интелигентен човек може да бъде вожд в дадено общество, защото само той може да се вълнува от идеи за общо благо. Само за интелигентния човек обществената борба, съпроводена с толкова трудности и сътресения, може да представлява поле за изпълнение на нравствен дълг. Само в интелигентния човек може да се създаде съзнание за дълг към обществото и за проява на героизъм в изпълнение на този дълг.            
Невежият човек може да извърши от увлечение или от принуждение героични дела, но той не може да бъде истински герой. Истинският герой е онзи, който съзнателно и самоволно се саможертвува за общ интерес.
Интелигентният човек е разработена почва, в която много бързо идеите за общо благо се засяват и поникват.
Невежият човек е целина, която трябва много старателно да се разработи. Преди да се хвърля в нея семето на добродетелта и алтруизма. Разработи ли се обаче тая целина, невежият човек добива до известна степен качествата на интелигентния човек. Невежият човек, следователно трябва да стане интелигентен, за да бъде обществен деец или поне съзнателен привърженик на известна идея...

Александър Стамболийски
Из  „Интелигентните сили в Земеделския съюз и партиите”,
в-к "Литературно земеделско знаме", брой 2(8), година ІІ, март-април 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар