събота, 24 декември 2016 г.

РОЖДЕСТВО - стихотворение от ДИМИТЪР ЮЖНЯНИН
РОЖДЕСТВО

Сега е нощ, навън снегът блести
в сиянието меко на луната,
камбанен звън тържествено ехти
и тръпне от предчувствие земята.

Виж, там на изток приказна звезда
като знамение трепти в небето.
Поемеш ли по нейната следа –
ще стигнеш чак до Витлеем, където

в кошара проста младенецът спи
под ласкавия взор на майка свята,
където хор на ангели звучи
и по света изпраща вест крилата:

„Роди се Бог! Човешката вина
той идва да изстрада на Голгота,
в душите да посее светлина,
да победи с любов и вяра злото”.

Разсъмва се. Край пътните врати
Исуса славят с песни коледари.
Камбанен звън тържествено ехти,
А ехото „Роди се Бог” повтаря...

Димитър Южнянин, ЛЗЗ, бр. 5-6/2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар