вторник, 1 януари 2013 г.

НОВА ГОДИНА - стихотворение от СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВЧестита Новата година,
деца на ширните полета,  
родени в тъмната градина  
на черна мъка и несрета –
деца на родните полета,
честита Новата година!

Тя нека бодри да ни свари
и силни да ни поздрави:  
челата вдигайте, другари,
напред с изправени глави –
тя нека с мощ ни поздрави 
и нека будни да ни свари!

И будни нека продължим  
докрай започнатото дело, 
да бъдем будни, да не спим, 
а все напред в живота смело –
и днес наченатото дело 
пак утре с жар да продължим!

И нек в сърцата да блестят  
лъчи на вяра и надежди, 
че ще изминем стръмний път
през много бури и премежди –
лъчи на вяра и надежди 
в душите нека да блестят!

Делото свято жертви иска - 
ний смело нека ги дадем 
и към победата ни близка 
да тръгнем с устрем и подем  
и свойте жертви да дадем, 
че делото ни жертви иска!

Честита Новата година   
вам, бедни братя и другари,   
тя нека будни да ни свари  
и сред победи да измине –
вам, бедни братя и другари,   
честита Новата година!

Сергей Румянцев,
в-к "Литературно земеделско знаме", брой 1 (7), година ІІ, януари-февруари 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар