понеделник, 8 юли 2013 г.

ЗА ЕДНО СРАМНО ПРЕДАВАНЕ - позиция на ПЕТКО НОШКОВ

Тази година се навършват 90 години от зверското убийство на законно избраният министър-председател на България Александър Стамболийски. За разлика от миналата година, когато медиите в България пазеха гробно мълчание за деветоюнският преврат през 1923 г., тази година БНТ събра доценти историци и все хора с научни титли, да отбележат в разговор между себе си тази дата и това събитие. На пръв поглед няма нищо лошо, ние българите трябва да не забравяме миналото си, но вместо предаването да бъде посетено на заслугите на този велик българин, който оставя дълбока диря в снагата на Отечеството ни, то се превърна в съдебно заседание, което целеше оправдаването на убийството на Стамболийски от превратаджиите. На този разговор се говореше само едно - за причините на преврата и дали тези причини са достатъчно оправдателни, за да бъде извършено злодейското убийство. Противно на старата българска традиция, според която за умрял човек не се говори лошо (а в случая става въпрос за убит човек, и то министър-председател) участниците в предаването направиха тъкмо обратното - изсипаха в ефир само долни лъжи и клевети за личността и делото на Стамболийски. И за да не бъда голословен, ще цитирам по памет някои твърдения от изказванията на българските учени, присъствали на срещата. 
Първото, и според мен най-грозно обвинение срещу Стамболийски е, лошата му идеология, която е една от причините на преврата. Ами господа, 45 дни преди преврата е имало парламентарни избори, а по времето на земеделското управление е имало три пъти избори - ако е идеологията и програмата на БЗНС са били лоши, защо е имало прогресивно нарастване на избирателите, гласували за БЗНС? Факт е, че най-висок изборен резултат БЗНС постига само 45 дни преди злодейския преврат. Само това твърдение ме кара да се срамувам, че съм българин и да се срамувам, че в България има такива историци. 
Второто, за което също се срамувам, е твърдението, че Стамболийски е установил диктаторски режим на управление, за поддържането на което имал оранжева гвардия и прочее. Господа, ако той беше диктатор, защо неговата диктаторска армия по време на преврата на 9 юни не съществуваше физически никъде в страната, а в София дори една пушка не пукна. Кой организира военните и арестува депутати и министри през нощта на 9 юни? Кой извърши това чудовищно престъпление - само 45 дни след провеждането на едни свободни и демократични избори да свали от власт с оръжие в ръка правителството, да арестува депутатите земеделци и водачите на БЗНС и най-зверски да убие министър-председателя? Не се срамувам - отвратен съм от твърденията, че Стамболийски е диктатор!
Още един пример ще покаже ясно на читателите що за хора с научни титли имаме в България. Става дума за външната политика - потърсиха вина за външната политика на Стамболийски! Как не ви е срам господа, да търсите вина на един министър-председател, независимо дали той се казва Стамболийски, който е начело на държава, обградена от всички страни с вражески държави (станали вражески не по негова вина). Скъсайте си дипломите и не се наричайте историци повече! Как се оцелява в такава обстановка, предизвикана от други? И въпреки всичко, десетилетия напред, никой следващ държавник не посмя да промени външната политика на Стамболийски! Как могат тези учени да отричат заслугите на Стамболийски за установяване на мирни отношения със съседните държави, за приемането на България като член на Обществото на Народите? Защо тези учени удобно забравят, че Стамболийски е първият български политик, който пледира за създаване на Съединени европейски щати и пророчески предвижда учредяването на Европейския съюз. България по негово време установява нормални отношения с Великите сили и не е подчинена на нито една от тях. България установява приятелски и мирни отношения със страните от „Малката антанта”. Защо не казахте нищо господа,че България вече е можела спокойно да иска преразглеждането на споразумението по репарациите и намаля не на държавният ни дълг.Стамболийски е създател през 1923 г. на международният аграрен съюз със седалище в Прага в които участват страните Словакия, Полша, Сърбия, Румъния, Франция, България, Германия, Холандия и други... На това ли се казва "погрешна външна политика", тази "грешка" ли е една от причините за неговото убийство?
За вътрешната политика на Стамболийски и дума не се спомена, не се споменаха и преживените от страната последователни национални катастрофи, за които вина не носи Стамболийски! Но аз не мога да не спомена някои жизненоважни негови действия и реформи. Първо - внасят се от Аржентина 5000 тона пшеница. И се извършват три реформи - трудова повинност, аграрна реформа, просветна реформа. Тъй като господата, които коментираха убийството на Стамболийски са преподаватели от университетите, трябваше от кумова срама, както казва народът, да споменат някои реформи в образованието, но те не пожелаха да ги кажат, затова аз ще им ги напомня:
1. През 1920 г. със закон се въвежда задължителното безплатно образование на децата от 7 до 14 годишна възраст.
2. През времето на „диктаторското управление” на Стамболийски са построени 700 нови училища. Земеделското правителство заварва 417 гимназии, а след деня на зверското убийство на Стамболийски остават 2716 прогимназии.
3. При правителството на Стамболийски се създават Художествената академия и Музикалната академия, откриват се два нови факултета - Ветеринарният и Богословският, а към Медицинския факултет се създават два нови отдела - Зъболекарският и Аптекарският. Открива се нова катедра по приложна химия и се увеличават катедрите в Юридическия и Агрономическия факултети. През 1920 г. се  създава Свободният университет за политически и социални науки с три отдела: дипломатическо-консулски, административно-финансов и търговско-стопански. През 1921 г. е открито Висшето търговско училище в град Варна. Приет е Закон за нов правопис, Закон за детската литература и Закон за поощряване на родната литература и изкуство, Закон за авторското право, Закон за учредяване на достъпни народни библиотеки, а на 21 ноември 1920 г. е създаден Археологическият музей…и същата тази година е създадена Народната опера, която е първата държавна опера на Балканите! За първи път този „диктатор” Стамболийски е организирал юбилейно тържество на ИВАН ВАЗОВ и по този повод са наградени 607 учени, писатели, журналисти, просветни дейци и общественици. Организирани са юбилейни тържества на Цанко Церковски и Елин Пелин и са чествани  повече от три хиляди български учители, много от които са подпомогнати материално и са наградени с държавни награди.
Със закон се определя 1-ви ноември за ден на народните будители. По този повод министър Омарчевси казва: "Ние съградихме в сърцата на златокрилата българска младеж оня величествен храм, гдето тя да се моли, да се възхищава и възпламенява от тяхната дейност и да следва живота им като пример и максима.”
А какво насаждат днешните преподаватели и псевдоисторици в сърцата на днешната младеж? Какво им внушихте от екрана на БНТ? Че е имало много причини Стамболийски да бъде зверски убит? С лъжи и клевети ли ще възпитавате вашите студенти? 
Срамувам се от хора, които с по-голямо уважение произнасят имената на превратаджиите от името на жертвата... За Стамболийски - само критики, само думи, които навеждат на мисълта, че си е заслужил убийството...
Това е чудовищно в ХХІ век! Ужасен съм... и не съм учуден, че страната ни е в такова състояние, след като такива "учени" възпитават младото поколение във лъжи!   


Петко Ношков, в-к "Литературно земеделско знаме", брой 4(10), година ІІ, юли-август 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар