вторник, 20 септември 2022 г.

ВЕТРЕ - стихотворение на Стефан Стамов

Вей ми, ветре, мой любим разтушник

в дни на мъка търсена утеха.

Вей, довей ми, скитнико самотник,

песента от родните полета.

 

Пак е лято, вред жетвари жънат,

минеш ли, нивя да разлюлееш,

питай ги защо във жалби тънат,

песента им скръбна да довееш…

 

Знам, народа тежко е изстрадал,

но ти по-начесто обикаляй,

та когато скърбен и печален

клюмна морен – да ме разтушваш.

 

                   Стефан Стамов

Няма коментари:

Публикуване на коментар