четвъртък, 1 септември 2022 г.

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ - редакционна статия

 

Роден  на 1 септември 1822 г.

Умира на 27 март 1886 г.

Добри П. Чинтулов е виден български възрожденец – поет, композитор, педагог, духовник…

Добри Чинтулов

    Наред с всеотдайната си педагогическа работа, той развива и широка обществена и културна дейност. Най-голямото му постижение и заслуга са неговите вдъхновени стихотворения-песни, които бързо се разпространяват и имат съществена роля за пробуждане на националното съзнание и копнеж за свобода у българския народ. Голяма част от тях са директен призив за бунт, за борба за национално освобождение.
    Роден е в град Сливен  през 1822 г. До 16-ата си годишнина прекарва в родния си град, където поради липса на българско, посещава местното гръцко училище. Баща му е  много беден и не е бил в състояние да издържа финансово по-нататъчното учение на будния си син. Добри Чинтулов  сам се заема с образованието си и през 1838 г. заминава за Търново да учи. Смогва да се самоиздържа едва за около шест месеца, като е и слугувал. След това заминава за Букурещ, където учи около година и половина при учителите братя Христиди. По-късно Чинтулов отива в Одеса, след като Захарий Княжески му съобщава, че руското правителство е отпуснало няколко стипендии за българите. За пътуването му спомага Димитър Диамандиев от Сливен, живеещ в Браила. Чинтулов успява да получи стипендия и за три години завършва Околийското училище в Одеса, което тогава се състояло от четири класа, по две години всеки клас. След това постъпва в семинарията, която завършва за шест години.
   През 1850 г. се връща в България. Получава много добро образование за онова време и се посвещава на педагогическа работа.  От 1850 до 1858 учителства в Сливен, след което отива в Ямбол като главен учител и учителства там до 1861 г. През 1861 г. Сливенската община го повиква  пак в Сливен, където  отново става главен учител и учителства непрекъснато до 1871 г.
   През тази година е избран от Сливен за представител в Цариград при изработването на екзархическия устав.
   След завръщането си от Цариград Чинтулов учителства още около 3 години и сам напуска учителското поприще поради проблеми със зрението.
   Умира в Сливен на 27 март 1886 година.

ЛЗЗ


Няма коментари:

Публикуване на коментар