вторник, 21 май 2013 г.

НЕ, НЕ МОГА ДА МЪЛЧА - статии от ИСКЪР ШУМАНОВ


ДВЕ ГОДИНИ БЕЗ ИСКЪР ШУМАНОВ
12.07.1919-21.05.2011


Вече две години силният и честен глас на Искър Шуманов звучи от отвъдното, за да ни държи будни, да ни дава упование и да свети като маяк във все по-сгъстяващата се мъгла на бурния политически живот и непрестанните трусове в земеделската ни организация.
Като се позовава на Първия принцип на БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, той прави задълбочен анализ на едно болезнено и вече отдалечено във времето събитие, което обаче, почти унищожи Съюза. Неговото огнено слово, макар изречено и написано през 2009 г. звучи повече от актуално и днес... Повече от актуално днес, защото актуално ще звучи винаги, когато някой нарушава Първия принцип на БЗНС:
„Земеделският съюз по своето вътрешно устройство,по своя състав, по своите идеи, разбирания и стремежи е една напълно демократична (народовластническа) политико-икономическа обществена организация”.
Нека се вслушаме в неговите думи, нека намерим път за себе си в тях!

из книгата „Не, не мога да мълча!"
На събитието от 6 декември 2008 г в НДК не бива да гледаме като на обикновен случай в живота на Българския земеделски народен съюз. То бе болестна проява на съюзния организъм.
Ако превратът, замислен за този ден, бе успял, последствията от него биха изменили същността на организационния и идеологичен характер на Българския земеделски народен съюз.
Организационно, в съюзния живот би бил въведен насилственият начин за решаване на въпросите, а се знае, че с викове, безредие, суматоха, каквито бяха създадени от някои членове и значително по-голям брой нечленове при откриването на конгреса в зала № 6 на НДК, творческа и полезна работа не може да се свърши. В такава атмосфера може да се роди само диктат.
Идеологично, последствията биха се изразили със замяната на основния принцип - народовластието или волята на мнозинството - с волята на фюрера. Този стремеж пролича по време на суматохата. Тогава бе скандирано името: „Ненчев, Ненчев, Ненчев". А в залата бе разпространявано и едно картонче, на което от едната страна бе отпечатано името Николай Ненчев, а на другата - „Бъдеще за БЗНС" - фюрер? - бъдеще на БЗНС?! Боже, опази!
* * *
Не! Не мога да мълча!
В една демократична организаця като Българския земеделски народи съюз не бива да се мълчи. Мълчанието в нея скрива мнението на мълчащите и то не може да бъде взето предвид при решаване на разискваните въпроси. Това пречи на вътрешноорганизационния живот и може да доведе до погрешни решения.
Вътре в организацията си земеделецът никога не трябва да мълчи. Той винаги трябва да си казва мнението откровено и без страх - право, което му е дадено от устава. Това е необходимо за правилното развитие на организацията. Аз никога не съм мълчал.
Вън от организацията земеделецът не бива да бъде бъбрив по вътрешноорганизационни въпроси. Бръщолевенето извън организацията е причинявало не една и две беди. Аз винаги съм се старал и съм внушавал на другите да не говорят.
А сега?
Не! Не мога да мълча!
* * *
Тревогата и смутът вече отминават, но въпросите остават.
Те се дължат предимно на неизвестността пред решението на съда за регистрацията. Ако нашето правосъдие се ползваше с доверието на обществото (а то не се ползва и с доверието на Европейския съюз), не би имало тревога, не би имало смут.
Тогава би имало доверие във везните на дамата с превързаните очи - Темида, защото блюдото на справедливостта ще натежи от представените факти и документи от БЗНС. Доверие, обаче, че очите на Темида са превързани, няма и затова сдружените земеделци се вълнуват и питат: „Ами, ако ги („Ги„-то се отнася за неуспелите превратаджии) регистрират, тогава?". И следват отговори:
Един казва: „Ще си замразя членството", без да определи къде ще го замрази - в своя хладилник или в месарски магазин за дълбоко замразяване.
Друг: „Отиваме на кино". Смисълът е „свършено е с нас" (със Съюза).
Трети: „Няма да има организация" като под организация разбира организацията - Българския земеделски народен съюз.
Това са отговори, чути от автора на тази статия. Те са от-говори на родените в зодия Заяк: щом чуят шумка да шумне, бягат през глава и търсят спасение в шубраците.
Идейният земеделец, който е дошел в организацията, воден от желанието да служи на народа, а не на някого си, не и от жажда за слава или пари, не отговаря така. Той е убеден.
Земеделската вяра пламти у него - в сърцето и душата му. В беда той се изправя, вдига си челото и без колебание се явява на поста си за защита на организацията. Той не пита: „Ами, ако... Тогава?", защото знае отговора.
Така постъпиха идейните земеделци и в този случай. Изправиха се, вдигнаха си челата, погледнаха смело напред и застанаха на поста си.
И там, на поста си, стоят те.
* * *
Земеделският съюз не е на онези, които се кичат с името му. Той не е на онези, които са се отрекли от него, отцепили са се. Той не е и не може да бъде на онези, които искат да го овладеят с взлом: те могат да къртят врати, да чупят стъкла и пак не ще успеят да влязат в него.
Българският земеделски народен съюз не е зданието на „Врабча" 1, което е построено върху негова земя, колкото и да ни е свидно то. Както се знае, това здание бе обитавано повече от четиридесет и пет години от една шайка, която бе и си остана група слуги на червените бейове. Тази група, изкуствено надута до над сто хиляди, не бе призната за Български земеделски народен съюз. Признати бяха онези, които „обитаваха" насилствено лагери за робски труд в мизерия и под инквизиции, които умираха с идеите на Стамболийски.
Българският земеделски народен съюз не е личност, колкото и да се ще на някои, които се силят да го уеднаквят със себе си.
Българският земеделски народен съюз е идеи. Те са изкристализирали от създателя на неговата идеология в „Принципите на Българския земеделски нарден съюз", писани в затвора и изданени за пръв път на 26 април 1919 г.
Идея на Българския земеделски народен съюз не е обсебването на властта. Властта може да бъде средство за прилагане на идеите, но не и цел. Властта е цел на политическите търговци - онези, които сега купуват гласове, купуват власт, която за тях означава пари.
Идеи на Българския земеделски народен съюз са върховенството на народа и благоденствието на народа.
Има народовластие в онази държава, в която народната воля е закон над законите.
Има благоденствие в онази държава, в която няма гладен, няма насилие и има справедливост за всички.
С други думи, има благоденствие материално и благоденствие на духа.
Затова Българският земеделски народен съюз не умира.

Искър Шуманов,
в-к "Литературно земеделско знаме", брой 3(9), година ІІ, май-юни 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар