четвъртък, 30 май 2013 г.

ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПОСРЕЩАТ ПРОЛЕТТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО


Писателите земеделци посрещат пролетта и предизвикателствата на времето

На 20 април в град София се проведе Общо събрание на Съюза на писателите земеделци в България. Пролетта влезе в работната зала, ароматът на цъфналите столични фиданки зовеше с гласа на чернозема и простора на ширните поля. Поетесите Милена Филипова и Вяра Дамянова споделиха впечатленията си от земеделската поетична вечер за Благовещение, организирана и проведена съвместно с Обединени земеделци. Тези цветя на писателския съюз обсъдиха и творческите си копнежи и планове. Атанас Личев подхвърли някои от най-новите си епиграми и с хапливия си хумор предизвика усмивки и размисъл за мътното политическо настояще и мъгливо бъдеще. Стоян Колдов, с добре познатия си стил задълбочи темата и накара присъстващите да станат съпричастни към неговата позиция.
Делови тон в работа на събранието внесе секретарят на организацията Иван Селановски, който изнесе доклад за дейността на сдружението, като наблегна, че основната тежест през последната близо година и половина пада върху издаването и финансирането на в-к „Литературно земеделско знаме”. Този втори отчет показа, че вестникът се радва на голям интерес от страна на сдружените земеделци в цялата страна, а направените дарения и абонамент само от началото на 2013 г. са знак, че вестникът е способен да се самоиздържа и е нужен на читателите си. Въпреки това, връзката с хората остава предимно едностранна – само отзиви, похвали, приятелски, а понякога доста хапливи забележки, но все още липсва активната читателска позиция. Въпреки отправената покана от редакционната колегия на вестника към земеделците от страната на срещата, проведена преди половин година за активно сътрудничество, в редакцията не са постъпили дописки и материали, които да отразяват житейското настояще на сдружения земеделец по места, споделиха редакторите.
Сериозна дискусия се проведе във връзка с бъдещето на земеделското движение и мястото и ролята на Съюза на писателите земеделци в него. Кирил Назъров и Габриела Цанева, в качеството си на членове последното легитимно избрано постоянно присъствие на БЗНС, чиято законност не е предмет на съдебни спорове, споделиха впечатления от политическите разговори, свързани с обсъждането и подписването на предизборното споразумение с Обединени земеделци. Всички присъстващи се обединиха около разбирането, че всичко, което се прави за консолидиране на земеделците и хората, близки до земеделската идея е правилно и добро начинание. В този дух протече и дискусията по другия наболял въпрос – бъдещото развитие на СПЗБ. Натежа мнението, че приемствеността и новите начинания трябва взаимно да се допълват, а не да се противопоставят.

ЛЗЗ,
в-к "Литературно земеделско знаме", брой 3(9), година ІІ, май-юни 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар