петък, 31 август 2012 г.

90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ - репортаж от ВАСИЛ КАЛФОВ

Всички членове на дружбата на БЗНС в село Васкево, обл. Кюстендил, се събрахме, за да почетем 90-годишния юбилей на нашия съидейник Здравко Соколчев.
Кой ли не го познава, къде ли не го знаят в Кюстендилския край, като предан и безстрашен войник на БЗНС?! Малко са думите за добрите му дела, за смелите му постъпки – от ранно детсво, та до днес!
Един живот-роман, на един голям човек.
Колко стръмни сокаци из горски паланки, колко долища, тъмни драки, колко безсънни, тъмни, безлунни нощи, колко мизерия, болка и глад, колко бой в милиционерските мрачни зандани, обиди сред влажни стени... и всекидневната смърт се озъбва от телените огради на лагерите...
За какво беше всичко?
Да, всичко това е било в името на една велика идея – идеята на Българския земеделски народен съюз!
Нека тази идея да я носим – господа и приятели, съидейници... народе!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, СЪИДЕЙНИКО, ЗЕМЕДЕЛЕЦО! ЧЕСТИТИ 90 ГОДИНИ!
Бъди ни жив и здрав, бай Здравко! Бъди ни за пример още дълги години! Ние, всички земеделци от нашия роден Кюстендилски край те поздравяваме и ти казваме – имаме нужда от теб!

Областно настоятелство на БЗНС-Кюстендил
Общинско настоятелство на БЗНС-Кюстендил

Сей, земеделецо!

Морен орачът на нивата спи,
двата му вола облизват го жадни,
сънува водата и... пий, пий, пий,
с кучето вкупом отмаряха гладни.

В зори ще хвърли златното семе,
ще пусне браздата в угара чер.
Денят горещ е, няма и време,
че трябва да свърши до залеза, зер?!

Конят към къщи развява грива,
чакат го там децата, жените...
Хвърлил е семето в своята нива.
Дано да му чуе Господ молбите.

в-к "Литературно земеделско знаме", брой 4, юли-август 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар